Lejebetingelser

Udlevering af nøgle foregår i forsamlingshuset hvor ordensregler samtidig bliver gennemgået.

Ordensregler til lejere af Sørup Forsamlingshus:

  • Alt brugt porcelæn skal rengøres efter brug, bestik skal køres igennem opvaskemaskinen 2 gange. Evt. ituslået porcelæn sættes på køkkenbordet til optælling.
  • Kaffemaskine skal rengøres efter brug.
  • Slutrengøring udføres af Sørup Borger- og Forsamlingshus og er obligatorisk.
  • Alle gulve fejes, borde og stole rengøres efter brug og sættes i depotrummet.
  • Køkkengulvet vaskes.
  • Udlejningstidspunktet er fra kl. 09.00 til 07.00 med mindre andet er aftalt.
  • Sluk lyset når huset forlades.
  • Depositum på 2800,- ved ungdomsfester indbetales på samme konto og samtidig som lejen og tilbagebetales tidligst 8 dage efter, at udlejningen har fundet sted.
  • Retningslinjer vedr ungdomsfester finder du sidst i dokumentet her: lejeaftale forsamlingshus

Det er lejerens pligt at aflevere huset i samme stand som ved ibrugtagning.

Disse punkter påhviler lejere af huset og skal overholdes. Ved misligholdelse af forsamlingshuset, inventar og porcelæn med mere påregnes ekstra betaling, som betales af lejeren efter aftale med Sørup Borger- og Forsamlingshus.

De lejede faciliteter er godkendt som forsamlingslokale til maksimalt 100 siddende personer.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejer-arrangement.

Sørup Borger- og Forsamlingshus henstiller til at udendørs aktivitet foregår på husets terrasse/parkeringspladsen bagved huset af hensyn til naboerne.

Ved manglende/dårlig rengøring pålægges lejer merudgift til rengøring foretaget af personale udpeget af Sørup forsamlingshus (fratrækkes depositum).