Ordensregler og handelsbetingelser

Ordensregler til lejere af Sørup Forsamlingshus:

 • Alt brugt porcelæn skal rengøres efter brug, bestik skal køres igennem opvaskemaskinen 2 gange. Evt. ituslået porcelæn sættes på køkkenbordet til optælling.
 • Kaffemaskine skal rengøres efter brug.
 • Ovnen rengøres efter brug.
 • Tomme dåser smides i skraldespanden med mærket "DÅSER"
 • Tomme flasker SKAL i glascontaineren på p-plads.
 • Alle gulve fejes, borde og stole rengøres efter brug og sættes i depotrummet.
 • Køkkengulvet vaskes.
 • Sluk lyset når huset forlades.
 • Af hensyn til naboer skal det slukkes for musikken kl. 02.00 i weekender og kl. 24.00 på hverdage. 

Retningslinjer for ungdomsfest i Sørup Borger og forsamlingshus.

 • Det er en ungdomsfest, hvis størstedelen af de deltagende er under 25 år.
 • Der kræves synlig deltagelse af minimum 4 voksne under hele festen.
 • De voksne skal være synlig både indenfor og udenfor. De voksne skal tage ansvar, specielt i forhold til festdeltagernes sikkerhed, herunder begrænse ophold og færdsel ved/på Nibevej, men også i forhold til lyd og støjniveau både indenfor og udenfor af hensyn til naboer. 
 • Der udlejes som hovedregel ikke til ungdomsskoler, efterskoler og lign. Undtagelser kan forekomme i forbindelse med lokal tilknytning. 

Det er lejerens pligt at aflevere huset i samme stand som ved ibrugtagning.

Disse punkter påhviler lejere af huset og skal overholdes. Ved misligholdelse af forsamlingshuset, inventar og porcelæn med mere påregnes ekstra betaling, som betales af lejeren efter aftale med Sørup Borger- og Forsamlingshus.

De lejede faciliteter er godkendt som forsamlingslokale til maksimalt 100 siddende personer.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejer-arrangement.

Sørup Borger- og Forsamlingshus henstiller til at udendørs aktivitet foregår på husets terrasse/parkeringspladsen bagved huset af hensyn til naboerne.

Ved manglende/dårlig rengøring pålægges lejer merudgift til rengøring foretaget af personale udpeget af Sørup forsamlingshus (fratrækkes depositum).

 

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser er gældende for kunden og Sørup Borger og forsamlingshus.

Betalingstyper
Dankort

Afbudsregler
Afbud senere end 4 uger før brugsdato, koster 50% af den samlede pris.

Betaling
Betalingen trækkes straks efter købet.

Fortrydelsesret / Refundering
Såfremt lejen fortrydes inden 4 ugers grænsen refunderes det fulde beløb automatisk. Aflyses der senere end de 4 uger, bliver 50% af prisen tilbagebetalt automatisk.

Depositum
Depositum tilbagebetales 7-10 hverdage efter reserveret dato, eller 7-10 hverdage efter evt. aflysning.

Ituslået inventar
Kunden vil blive opkrævet for ituslået inventar efter den gældende prisliste.
Udlevering af nøgle foregår i forsamlingshuset hvor ordensregler samtidig bliver gennemgået.